1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
Bestuur Feb
3

Social media accounts & THCC De Kromhouters

Nieuws afbeelding Beste teams,

Super leuk wat jullie allemaal delen online met de teamaccounts op social media. De meesten op Instagram, sommigen ook op Facebook. Jullie doen het fantastisch, en omdat er steeds meer teams online gaan is het wel belangrijk dat de regels hiervoor duidelijk zijn en blijven.

Bij het gebruik van ‘Kromhouters’, ‘THCC’ , clublogo, teamnaam, beelden van ons complex, beelden waarin ons clubtenue duidelijk is te zien en beelden waarin het duidelijk is dat het om THCC De Kromhouters gaat gelden duidelijke afspraken:
  1. bedenk dat bij alles wat je post dit dus ook uit naam van THCC De Kromhouters gaat;
  2. jij bent één van de ambassadeurs van de Kromhouters ;
  3. laat je NOOIT negatief of kwetsend uit over spelers, tegenstanders, scheidsrechters, etc.;
  4. blijf sportief. Ook al wordt er over jouw team op social media iets negatiefs gepost, negeer het. Als jij tegen je ‘verlies’ kunt, dan ben jij de winnaar. En mocht de uitlatingen van andere club spelers/teams bijzonder verkeerd zijn, neem dan contact op met het secretariaat van onze club. Misschien kunnen we helpen de tekst te laten verwijderen of aanpassen.
  5. grove taal is niet toegestaan;
  6. wij gaan uit van de algemeen geldende fatsoensnormen;
  7. alcohol: een keer met een biertje of wijntje op de foto mag best, maar het moet geen ‘drinkgelag’ worden. Je mag geen (overmatig) alcoholgebruik in beeld brengen; (en ook niet privé met slechts enkele spelers gezellig aan 'de keukentafel')
  8. en: alles wat je post is een digitale tattoo, zelfs nadat een bericht is verwijderd. Dit betekent dat het bericht waarschijnlijk nooit meer de wereld uit is.

Reglementen THCC De Kromhouters
Graag verwijzen we je naar onze website www.kromhouters.nl / De Club / Reglementen / Gedragsregels / "Zo zijn onze manieren”  Daarin staat alles omschreven, zie voor social media pagina 12 & 13.
Document Gedragscode

Sancties (ook al is dat wel het laatste wat we willen)
Bij de inleiding op pagina 3 van het document "Zo zijn onze manieren” staat aangegeven dat als we er in een gesprek niet uitkomen er helaas sancties zullen volgen.

Blijf posten!
Tot slot: we willen vooral dat jullie doorgaan met leuke, grappige, soms serieuze en/of spannende posts. Alleen wel graag met bovenstaande in gedachten.

See you online!