1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg
Aanmelden Lidmaatschap THCC De Kromhouters
Let op: bij leden onder de 18 jaar dient een ouder of wettelijke vertegenwoordiger te tekenen.

Vrijwilligersbijdrage
Bij het lidmaatschap van onze hockeyvereniging hoort ook een actieve betrokkenheid van jou als lid en ouders/verzorgers van het jeugdlid.

Sportverenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers, ook wij hebben ze hard nodig. Daarom vragen wij jou in ieder geval 2x per jaar een bardienst te doen. Overige taken zoals bijvoorbeeld het rijden naar de wedstrijden, worden binnen het team zelf of door de coach/begeleider ingedeeld.

Looptijd en opzegging
Het lidmaatschap van THCC De Kromhouters wordt aangegaan voor het lopende seizoen, dat begint op 1 mei. Wanneer je het lidmaatschap beëindigt, dien je de ledenadministratie hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen vóór 1 mei.

Opzegging voor aanvang van het speelseizoen (15 augustus) zonder financiële gevolgen kan alleen, als spelen door overmacht voor een lid onmogelijk wordt gemaakt (bijvoorbeeld terugtrekken van een elftal vanwege onvoldoende spelers).

Heb je nog vragen over het lidmaatschap of over andere zaken, dan kan je mailen naar [email protected].

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Privacy - AVG
   
   
   
Overige informatie
   
 
   
   
 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.