1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg

Procedure Diensten & Borg

Verplichte vrijwilligersdiensten & Borg

Introductie
Deze procedure beschrijft de verplichtingen van leden en het proces hiertoe om (in natura) bij te dragen aan clubwerkzaamheden. Deze procedure benadrukt dat leden mede verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de club alsmede heeft de procedure ten doel kosten te besparen voor de vereniging.

Voor wie geldt deze procedure?
Ieder spelend lid (inclusief duo-leden) is verplicht per seizoen bardienst(en)/ te draaien en/of deel te nemen aan THCC doedagen. Ereleden, leden van verdienste, niet-spelende leden, trimhockey leden, officiële THCC De Kromhouters commissie leden en team coaches (met een max van twee per team) zijn vrijgesteld van deze verplichting voor henzelf of een (1) kind. Ouders/verzorgers van (jonge) leden kunnen de verplichting van hun kind overnemen.
Ook THCC bestuursleden zijn vrijgesteld van het verrichten van bardiensten/doedagen voor zichzelf alsook voor hun eigen gezin.

Wat is de verplichting?
Ieder lid is verplicht per seizoen twee (2) diensten te draaien: twee (2) bardiensten, twee (2) doedagen,  of een combinatie van een (1) plus een (1).
(Deels) uitgesloten van deze verplichting zijn:
  • Trimhockeyleden en (ouders van) Kromkabouters: zij hebben geen verplichting tot draaien van diensten en het betalen van borg
  • (Ouders van) hockeyschool leden : zij zijn verplicht per seizoen één (1) dienst te draaien

De lengte van de bardiensten en doedagen kan per seizoen variëren, doorgaans is deze 3-4 uur.
Het THCC bestuur kan besluiten andere werkzaamheden te definiëren die ook kunnen functioneren als vervulling van bardiensten & doedagen.
Als een lid slechts een gedeelte van het seizoen lid is, geldt eenzelfde verplichting van 2 bardiensten /doedagen.
Een lid dat zijn verplichting vervult, registreert zich met zijn/haar naam of degene voor wie hij/zij de dienst draait op de betreffende dag bij het barhoofd/ barleider (Herman van Wissen) of de voorzitter Accommodatie Commissie.

Inplannen bardiensten en doedagen
Leden kunnen bardiensten en deelname aan doedagen zelf inplannen via de LISA app. Deze mogelijkheid is doorgaans vanaf september beschikbaar (spoedig nadat het KNHB wedstrijdschema definitief is vastgesteld). Leden worden via LISA en/of  social media op de hoogte gesteld van de het tijdstip van mogelijkheid zelf hun bardienst/doedag in te plannen. Zelf inplannen door leden heeft de voorkeur van de vereniging. Na een paar weken worden nog openstaande bardiensten/doedagen door de barcommissie van THCC ingepland en ontvangen leden hiervan direct na inplanning bericht. In geval leden verhinderd zijn tijdens een ingeplande bardienst/doedag dienen zij zelf voor vervanging te zorgen of tijdig af te zeggen bij de barcommissie cq. Voorzitter van de Accommodatie Commissie. Communicatie gaat via [email protected]

Betaling en terugbetaling borg
Ieder lid dat bardienst/doedag verplichting heeft betaalt aan het begin van het seizoen tachtig (80) euro borg. Hockeyschool leden betalen veertig (40) euro borg.
De betaling vindt plaats tezamen met de contributiebetaling. Elk van de (tweemaal) bardienst/doedag verplichtingen heeft als zodoende een borgwaarde van veertig (40) euro per keer.
Indien een lid zijn/haar bardienst/doedag verplichting heeft vervuld, krijgt hij/zij de borg retour aan het einde van het seizoen. Zorg je ervoor dat jouw bankgegevens correct per lid in Lisa staan?
Indien een lid / verzorger niet geregistreerd staat als deelnemer van bardiensten/doedagen wordt geen borg geretourneerd.
 
Afkopen verplichting
Een lid dat bardienst/doedagen wil afkopen dient dit voor 15 september voor het betreffende seizoen te melden via een email naar [email protected].  Hiermee vervalt de verplichting en wordt de borg niet geretourneerd
.