1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg

Lid wordenAanmelden Lidmaatschap THCC De Kromhouters
Bij leden onder de 18 jaar dient een ouder of wettelijke vertegenwoordiger te tekenen.
Let op bij het invullen van de geboortedatum: selecteer eerst het jaartal, vervolgens de maand en tot slot de dag. Een andere volgorde kan Lisa niet verwerken.

Vrijwilligersbijdrage
Bij het lidmaatschap van onze hockeyvereniging hoort ook een actieve betrokkenheid van jou als lid en ouders/verzorgers van het jeugdlid.

Sportverenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers, ook wij hebben ze hard nodig. Daarom vragen wij jou in ieder geval 2x per jaar een bardienst te doen. Overige taken zoals bijvoorbeeld het rijden naar de wedstrijden, worden binnen het team zelf of door de coach/begeleider ingedeeld.

Looptijd en opzegging
Het lidmaatschap van THCC De Kromhouters wordt aangegaan voor het lopende seizoen, dat begint op 1 juli. Wanneer je het lidmaatschap beëindigt, dien je de ledenadministratie hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen vóór 1 mei.
Trimhockeyers hebben een uiterste opzegdatum vóór 1 juni, omdat zij geen competitie spelen.

Opzegging na 1 mei of vlak voor aanvang van het speelseizoen, zonder financiële gevolgen, kan alleen als spelen door overmacht voor een lid onmogelijk wordt gemaakt (bijvoorbeeld terugtrekken van een elftal vanwege onvoldoende spelers). Dit zal per geval worden bekeken en beoordeeld.

Heb je nog vragen over het lidmaatschap of over andere zaken, dan kan je mailen naar [email protected].