1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg

Historie

Historie van de Kromhouters

THCC De Kromhouters werd opgericht op 26 januari 1946; de club werd koninklijk goedgekeurd op 30 juni 1946. De vier initiatiefnemers waren Harrie en Coen Septer, Hein Vallinga en Sim Hijmans; aangevuld met een aantal vrienden waaronder Joop van Hesteren, Jan Telkamp en Eddy van Rosmalen werden er drie vergaderingen gehouden voor het zover was: de oprichting. De naam van de club werd bedacht door Harrie. Er werd vergaderd in een klein kamertje bij Hotel Restaurant Telkamp, Jan Telkamp was de eerste voorzitter. Dat was een strategische keuze want daarmee was een goede en goedkope vergaderruimte verzekerd. De club begon met 18 leden.

Na het oefenveld van TEC Voetbalclub ( te klein van afmeting) volgt een periode op het Theole-park; een terreinverbetering daar kwam tot stand door het opnieuw inzaaien van het oorspronkelijke voetbalveld. In 1952 komt er een einde aan het spelen op dit Drumptse park. Het sportterrein van de Rijks HBS ( nu Lingecollege) biedt uitkomst, echter alleen voor competitie. Voor training wordt opnieuw gebruik gemaakt van de oefenstrook op het TEC terrein. Helaas moesten de Kromhouters ook spoedig het terrein van de HBS verlaten (1954). Bij gebrek aan een clubhuis streken de hockeyers neer na de wedstrijd bij de Zoelensche Brug, eigendom van de dames Heij, en werd zo in feite het clubhuis. Beroemd waren de Sinterklaasfeesten. Een leuk gebruik was ook dat een kampioensteam per boerenwagen door Tiel reed en dan...op naar de Zoelensche Brug.

Het eerste clubblad " Uit de Hoenderik" verscheen in januari 1950. Harrie Septer zou de bedenker van de naam zijn. De fraaie illustratie van de hockeyer met een Betuwse achtergrond, die vanaf het tweede nummer in 1950 de voorkant siert, is gerealiseerd door Johan Ponsioen, een bekende schilder uit Tiel, op basis van een idee dat door Wim Daalderop en Eddy van Rosmalen was uitgewerkt. De uitvoering werd uitstekend verzorgd door Drukkerij Sint Maarten; later werd het blad in eigen beheer gemaakt.

De periode van 1954 tot 1961 staat bekend als een "veldloze" periode met als gevolg dispensatie voor het "uit" spelen van alle wedstrijden. Het gevolg was tweeledig: enerzijds verloop van het ledental en anderzijds een groot gevoel van saamhorigheid bij de overgebleven leden. In 1961 kwam eindelijk de oplossing; na heel veel overleg en aandrang komt er een zij-veld beschikbaar op "De Lok" bij TEC. Gezien de gesteldheid van het TEC-terrein en het ontbreken van een clubhuis wordt in 1964 een "commissie van goede diensten" in het leven geroepen, die gezorgd heeft voor de financiering en bouw van een clubhuis op de velden aan de Medelsestraat. Nog in hetzelfde jaar vindt op 20 september de opening plaats van 2 velden ( een derde volgt later). Het nabijgelegen naaiatelier van Kollum bood gelegenheid voor kleedruimte.

In de zomermaanden is vanaf 1970 de accommodatie tevens gebruikt voor het beoefenen van de cricketsport; na een moeizaam bestaan is daar na 21 jaar een einde aan gekomen.
Door de groei van de vereniging blijkt in 1974 de capaciteit van 3 grasvelden te weinig. Met de gemeente wordt dan overlegd over de aanleg van o.a. een halfverhard veld of opnieuw verplaatsen naar elders. Tijdens overleg met de Gemeente wordt in 1978 het uitbreidingsplan Rauwenhof genoemd, waarbij realisatie van een nieuw sportcomplex voor 1980 tot de mogelijkheden zou behoren. Het gevolg daarvan was opschorting van verbeteringen aan de Medelsestraat. Inmiddels is er een nieuwe commissie in het leven geroepen: Nieuwe Accommodatie Commissie (NAC): voorzitter Willem Zelsmann. Door deze commissie wordt intensief overleg gepleegd met gemeentelijke instanties. Soms felle reacties in ons clubblad en tijdens Ledenvergaderingen zijn het gevolg. Het is de periode waarin overal in het land kunstgrasvelden worden aangelegd. Een dieptepunt in de besprekingen blijkt de mededeling dat het sportcomplex Rauwenhof niet doorgaat (1982).

In 1985 presenteert de gemeente het sportbeleidsplan Gemeente Tiel, met als één der opties: verplaatsing naar sportcomplex Rauwenhof. De wensen van De Kromhouters zijn: minimaal 4 velden, waarvan minstens 1 kunstgrasveld en een clubhuis. Tijdens de ledenvergadering op 15 maart 1985 gaat men akkoord met de voorwaarden van de verhuizing. In april 1986 doen B. en W. aan de Raad een voorstel om 2,6 miljoen te investeren in het Sportpark Rauwenhof. Op 15 oktober 1986 gaat de Gemeenteraad akkoord met de aanleg van het sportpark. De eerste spa gaat de grond in op 26 maart 1987.

Doordat het sportcomplex in zicht was gekomen, werd tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering op 31 januari 1987 besloten op het nieuwe complex een clubhuis te bouwen naar het ontwerp van architect Boudewijn Krijger, een clublid. De kosten werden geraamd op 450.000 gulden; de club moest nog dekking weten te vinden voor een bedrag van 150.000, =. Daarvoor zijn allerlei acties gevoerd, waaronder een loterij, lijfrenteconstructies en donaties. Op 9 mei 1987 werd symbolisch de eerste paal geslagen met blauw-witte piketten.. De eerste steenlegging vond plaats op 29 augustus door Willem Zelsmann, de voorzitter van de NAC. In oktober 1987 kon het clubhuis officieel in gebruik worden genomen.

In augustus 1996 werd het 50 jarig bestaan van de club gevierd. De Lustrumcommissie o.l.v. Haik van Hesteren is er in geslaagd een fantastisch weekend te organiseren met een bijzondere avond in de Tielse schouwburg De Agnietenhof: een sprankelende revue met louter eigen mensen. Ook werd er een meer dan voortreffelijke " Jubileumhoenderik " uitgegeven, verzorgd door Joop Jaspers, Piet van IJzendoorn en Bob Titaley.