1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg

Corona

Corona-regels THCC De Kromhouters
Laatste update: 16-08-'21

De meeste coronamaatregelen blijven voorlopig gehandhaafd.

Toeschouwers welkom tijdens trainingen en (oefen)wedstrijden
Toeschouwers zijn toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck*.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn: iedereen is welkom mits men geen gezondheidsklachten heeft.

*De gegevens worden automatisch gewist na 14 dagen, conform de richtlijnen van de overheid.


Placering
Publiek is welkom bij trainingen en wedstrijden langs de lijn.
Voor het toelaten van publiek gelden op dit moment de regels van placering (vaste zitplaats en 1,5 meter afstand). Als de concrete situatie een zitplaats niet toelaat, is staan op een afgebakende plek met inachtneming van 1,5 meter afstand ook mogelijk.

Terras
‘Terras’ (tafels buiten) is open volgens de geldende horecaregels, dit betekent wel vaste zitplaatsen aan tafel met eigen team. Entertainment en beeldschermen mogen nog niet. De bar in het clubhuis mag nog niet geopend zijn.

1,5 meter afstandsregel blijft van kracht
Voor iedereen, die niet aan het hockeyen is, blijft het belangrijk om onderling de 1,5 meter afstand te bewaren. Na afloop van de training of wedstrijd (voor Kromhouters en tegenstander) wordt bij het verlaten van het veld direct de 1,5m direct in acht genomen.
  • Jeugd tot 18 jaar hoeft geen afstand meer te houden tot elkaar, maar wel tot personen die 18 jaar of ouder zijn.
  • Volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot kinderen vanaf 13 jaar (trainers, coaches, begeleiders, etc)
Auto (uitwedstrijden)
Als je in de auto zit met volwassenen en/of kinderen vanaf 13 jaar uit verschillende huishoudens, dan draag je een mondkapje.

Kleedkamers
De toiletten, kleedkamers en douches mogen weer open. Deze ruimtes zijn niet te gebruiken voor consumpties, teambesprekingen etc. Als de 1,5 meter binnen niet kan worden gehandhaafd, geldt voor personen ouder dan 13 jaar de mondkapjesplicht.

Ons nuchter verstand en het eigen verantwoordelijkheidsgevoel is van belang. En durf elkaar hier ook op aan te spreken, mocht dit nodig zijn. Ook bij uitwedstrijden.
#wijzijndekromhouters


Indien de 1,5 meter buiten het veld niet kan worden gehandhaafd, geldt de verplichting van een mondkapje.

Citaat sportprotocol NOC*NSF:
Er mag publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. In principe geldt placering (vaste zit- of staanplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan.

KNHB
Op de website van de KNHB is de uitgebreide toelichting te lezen, zo ook via NOC*NSF.


Verder verwijzen wij naar ons onderstaand protocol ‘Coronaregels THCC De Kromhouters’.


Dit online protocol bevat de volgende onderdelen:
1. Algemeen
2. Wat te doen wanneer je positief bent getest
3. Toegang sportpark
4. Trainingen/oefenwedstrijden
5. Bronnen


1. Algemeen
  • blijf thuis bij klachten of verhoging (ook in het geval van een huisgenoot);
  • desinfecteer je handen bij binnenkomst op ons sportpark;
  • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
  • Als je bent getest (en nog wacht op de uitslag) kom je niet naar de club totdat je de uitslag weet. Ook al lijkt het dat je geen symptomen hebt, je kunt al wel besmettelijk zijn.

2. Wat te doen wanneer je positief bent getest
Voordat we alle regels opsommen: wat vervelend dat dit jou is overkomen. We wensen je een spoedig herstel en hopen je snel weer te zien op onze hockeyvelden!

Het protocol betreft positief geteste
- leden THCC De Kromhouters.

Bij wie moet ik dit melden?
Je meldt dit in alle gevallen bij :
- de GGD;
- de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters: Miemke Keijzer-Rijksen (huisarts), mail [email protected] Zij overlegt met jou hoe dit het beste kan worden gecommuniceerd (dat kan ook in vertrouwen). 

Privacy
Uiteraard wordt met alle respect jouw privacy behandeld, volgens de AVG.

Contactgegevens beschikbaar stellen
Voor alle bezoekers van ons sportpark (vanaf 13 jaar) geldt: contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

Wanneer ga je in quarantaine
- als je zelf positief bent getest;
- als iemand in je huishouden positief is getest;
- of, je hebt nauw* contact gehad met een besmette patiënt;
- als je via de app Coronamelder een melding hebt gekregen;
- als je terugkomt uit het buitenland (hoog  risicoland voor COVID-19).
*De norm voor 'nauw' contact is: je bent tenminste 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter bij een positief getest persoon geweest.

Nuttige informatie/naslagwerk
Brief van de GGD gericht aan positief geteste COVID-19 patiënt:
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
Informatie RIVM over quarantaine en COVID-19:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine

Protocol positief getest
Lid Kromhouters
Je meldt dit bij de GGD en de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters.
De norm is 10 dagen in quarantaine, maar volg het gegeven advies (dat mogelijk kan afwijken) van de GGD op. Na deze tijd willen wij je weer erg graag zien bij THCC De Kromhouters, maar kom pas als je na je quarantaine 48 uur klachtenvrij bent.  

Jouw contacten
Iedereen met wie je tenminste 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter in contact bent geweest (2 dagen voor jouw klachten of 2 dagen voor jouw positieve testresultaat) moeten ook 10 dagen in quarantaine.
Zij laten zich alleen testen als ze (milde) klachten hebben.

Huisgenoot/gezinslid Kromhouters
Iedereen in dit huishouden moet in quarantaine, ook jij als Kromhouters lid. Je mag dus niet deelnemen aan de trainingen en wedstrijden. Vergeet niet om ook dit te melden bij je naaste contacten, en de vertrouwenspersoon van THCC De Kromhouters.

3. Toegang sportpark
Toeschouwers welkom tijdens trainingen en (oefen)wedstrijden
Toeschouwers zijn toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn: iedereen is in welkom mits men geen gezondheidsklachten heeft.


4. Trainingen/oefenwedstrijden
  • vergeet niet je bidon mee te nemen;
  • gebruik je eigen (strafcorner)masker, of maak de maskers na elke training/oefenwedstrijd schoon;

5. Bronnen
KNHB, NOC*NSF, Rijksoverheid/Veiligheidsregio Gelderland-Zuid