1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg

Privacy

Privacyverklaring

THCC de Kromhouters,
Stichting Hockey Promotie Midden Betuwe,
Stichting Kunstgrasvelden
(versie 1.0, mei 2018)

Dit is de privacyverklaring van THCC de Kromhouters (en bovengenoemde twee stichtingen), gevestigd te Beethovenstraat 20, 4003 KX, te Tiel,  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156170 hierna te noemen ‘ DE VERENIGING’

1 - ALGEMEEN
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected]

2 - SPECIFIEK THCC de KROMHOUTERS OVERZICHT VERZAMELING EN BEWARING GEGEVENS
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers


Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

· Voornaam

· Achternaam

· Adres

· Geboortedatum

· Telefoonnummer

· E-mail adres

· IBAN nummer

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

· KNHB- IT systeem Lisa

· Ledenadministratie

· Boekhouding

Ledenadministratie

· Voornaam

· Achternaam

· Adres

· Telefoonnummer

· E-mail adres

· IBAN nummer

· Betaalgegevens

· KNHB bondsnummer

· Team gegevens

Uitvoering van de lidmaatschaps- overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

· Ledenadministratie

· Boekhouder

· Accountant

· Technische Commissie

· Secretariaat

Het verrichten en versturen van aankopen (bijv. voor clubkleding)

· Voornaam

· Achternaam

· Adres

· Telefoonnummer

· E-mail adres

· (Kleding)maat

· Bankgegevens

· Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

· Producent

· Vervoerder

· Sponsorcommissie


Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers


Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

· Voornaam

· Achternaam

· Adres

· Geboortedatum

· Telefoonnummer

· E-mail adres

· IBAN nummer

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

· KNHB- IT systeem Lisa

· Ledenadministratie

· Boekhouding

Ledenadministratie

· Voornaam

· Achternaam

· Adres

· Telefoonnummer

· E-mail adres

· IBAN nummer

· Betaalgegevens

· KNHB bondsnummer

· Team gegevens

Uitvoering van de lidmaatschaps- overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

· Ledenadministratie

· Boekhouder

· Accountant

· Technische Commissie

· Secretariaat

Het verrichten en versturen van aankopen (bijv. voor clubkleding)

· Voornaam

· Achternaam

· Adres

· Telefoonnummer

· E-mail adres

· (Kleding)maat

· Bankgegevens

· Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

· Producent

· Vervoerder

· Sponsorcommissie


3 - COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

4 - VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

5 – INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

6 – BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Onderdeel van deze beveiliging betreft tevens het KNHB informatiesysteem Lisa dat vereniging breed wordt gebruikt.

7 – MINDERJARIGEN
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen, hetgeen  mede is verankerd in het aanmeldingsformulier waarin ouders/verzorgers een aanmelding lidmaatschap van een minderjarig lid dienen te ondertekenen.

8 – LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 9 – WIJZIGING VAN HET PRIVACY BELEID
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

10- CONTACTGEGEVENS
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Babette Koelemaij
E-mail: [email protected]

11- KLACHTEN OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.